Leta i den här bloggen

fredag 13 januari 2012

Paradiset


Ett misstag i kronologi, anakronism. Anakronism innebär att föremål, begrepp, eller en händelse, placeras i fel tidsepok i t.ex. ett konstnärligt föremål.

Jag tycker det är roligt att använda mig av anakronism och har gjort det i mitt löv till utställningen "Ser du löven för alla träden". Mitt löv som har nr 546 och kallas "Paradiset".

Här finns Adam och Eva och ormen och äpplen.
Mitt företag heter hemskapat precis som bloggen, och är en webbutik ( www.hemskapat.se) med handstickade produkter.

Utöver webbutiken så håller jag kurser i stickning och i tvåändsstickning (kursutbudet finns på www.stickkurs.se).

Jag har i verket "Paradiset" använt mig av ett flertal olika tekniker så som stickning, virkning, tovning, broderi och kavelfrans.

Lövet är skapat som en händelse och är en hyllning av skaparglädjen som börjar med skapelsen av människan, Adam & Eva.
I paradiset ses även människans skapande där Eva håller en stickning och Adam får hålla i garnhärvan!

För att ställa berättelsen på sin spets finns en Apa med, han heter Darwin!

Paradiset är inte helt klart, och det kommer att finnas många små detaljer för besökarna att titta på. Den som ger det lite tid kommer att göra upptäckter i Paradiset som de inte förväntat sig!

Keep on knitting//Agneta

An error in chronology, anachronism. Anachronism means that the objects,concepts, or an event, placed in the wrong era, for example, an artisticsubject.

I think it's fun to use anachronism and has done so in my leaf for the exhibition "Do you see the leaves on the trees." My leaves have No 546 and is called "Paradise".

Here are Adam and Eve and the snake and apples represented.
My company hemskapat is named just like the blog, and is an online store (www.hemskapat.se) with hand-knitted products.

In addition to the online store so I run courses in knitting and in tvåändsstickning ( courses available at www.stickkurs.se).

In the project 'Paradise' am using several different techniques such as knitting, crocheting, felting, embroidery and "kavelfrans".

Paradise is created as an event and a celebration of creativity that begins with the creation of man, Adam & Eve.
In Paradise is also human creations where Eve keeps a knitting in her hand and Adam gets to hold of yarn skein!

To twist the story there is also a monkey, his name is Darwin!

Paradise is not entirely done, and there will be many small things for visitorstor to watch. Those who give it some time will make discoveries in Paradise they never expected!

Keep on knitting / / Agneta

Inga kommentarer: